Försäkring

Villkor

Hyresförsäkringen tecknas samtidigt som du hyr maskinerna. Försäkringskostnaden är 5% av bruttopriset enligt gällande prislista.

  • Vid nuanskaffningsvärde upp till 35.000.- självrisk 3.000.-
  • Vid nuanskaffningsvärde från 35.000.- till 125.000.- självrisk 7.500.-
  • Vid nuanskaffningsvärde över 125 000. - är självrisken ett halvt basbelopp per skadetillfälle.

Om skada inträffar

  • Kontakta genast den depå där du hyrt maskinen.
  • Ha ditt hyresavtal till hands så vi kan få uppgifter om maskinen.
  • Ge oss kort redogörelse för vad som hänt, skadans omfattning och vilka åtgärder som vidtagits efter det att skadan upptäcktes.
  • Vid inbrott, stöld eller skadegörelse skall polisanmälan göras.

Tänk på …

Att vårdslöst handhavande, förslitning, korrosion m.m. anses inte som plötslig oförutsedd skada. I dessa fall gäller inte försäkringen. Blir du utsatt för stöld skall du kunna precisera när stölden inträffade samt vilka säkerhets åtgärder som vidtagits (kraven ställs i förhållande till egendomens värde och stöldbegärlighet).

Senaste nytt

Hämta 2017 års nyårs brev här

Kom in och hämta ditt exemplar eller ladda ner det här.

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle.