Försäkring

Villkor

Hyresförsäkringen tecknas samtidigt som du hyr maskinerna. Försäkringskostnaden är 5% av bruttopriset enligt gällande prislista.

  • Vid nuanskaffningsvärde upp till 35.000.- självrisk 3.000.-
  • Vid nuanskaffningsvärde från 35.000.- till 125.000.- självrisk 7.500.-
  • Vid nuanskaffningsvärde över 125 000. - är självrisken ett halvt basbelopp per skadetillfälle.

Om skada inträffar

  • Kontakta genast den depå där du hyrt maskinen.
  • Ha ditt hyresavtal till hands så vi kan få uppgifter om maskinen.
  • Ge oss kort redogörelse för vad som hänt, skadans omfattning och vilka åtgärder som vidtagits efter det att skadan upptäcktes.
  • Vid inbrott, stöld eller skadegörelse skall polisanmälan göras.

Tänk på …

Att vårdslöst handhavande, förslitning, korrosion m.m. anses inte som plötslig oförutsedd skada. I dessa fall gäller inte försäkringen. Blir du utsatt för stöld skall du kunna precisera när stölden inträffade samt vilka säkerhets åtgärder som vidtagits (kraven ställs i förhållande till egendomens värde och stöldbegärlighet).

Senaste nytt

Stål&Hyr group + Renta

Stål&Hyr group + Renta

Kom in och hämta ditt exemplar eller ladda ner det här.

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle.